Portfolio

Historia Kościoła i Placu Wszystkich Świętych w Krakowie


Zobacz na Vimeo
Zobacz na YouTube
Ściągnij animację w oryginalnej jakości


Film to skrócona wersja prezentacji ukazującej historię Placu i Kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie. Prezentację tę przygotowaliśmy z okazji 650 rocznicy lokacji miasta. Przy jej tworzeniu współpracowaliśmy ściśle z historykami i specjalistami architektury, wiernie odtworzyliśmy także okolice kościoła z okresu średniowiecza. Film jest odtwarzany w kiosku multimedialnym na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

Klient: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA