Portfolio

Narodowe Centrum Kultury – geograficzna dostępność kultury w Polsce

NCK

Dla Narodowego Centrum Kultury przygotowaliśmy ponad trzyminutową animację, która obrazuje dostępność kultury w Polsce w poszczególnych województwach i powiatach. Przedstawione są w niej różnego rodzaju wskaźniki, które bada Centrum, a ich wartości zostały przeniesione na mapę w postaci odpowiednich wysokości. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie NCK, a samą animację obejrzeć bezpośrednio na YouTube.

Od strony technicznej największym wyzwaniem było nie tylko przygotowanie realistycznego modelu topograficznego Polski i najbliższych jej okolic, ale przede wszystkim takie pokazanie województw i powiatów, aby wysokości poszczególnych wskaźników były przejrzyste i czytelne dla widza. Niezwykle żmudnym procesem było również odwzorowanie wartości poszczególnych wskaźników w postaci wysokości każdego z powiatów i miast powiatowych.